Quản lý biển số tự động AI

Ứng dụng đọc biển số tự động đã được phát triển để quản lý bãi đậu xe, kiểm soát đường biên và giám sát chung. Nó được vận hành trí tuệ nhân tạo hoàn toàn, có thể phát hiện và nhận dạng đồng thời biển số xe của nhiều quốc gia và của các phương tiện đặc biệt.

Thông tin chi tiết

Phát hiện khẩu trang và đếm số người

Ứng dụng được sử dụng để phát hiện khẩu trang và đếm số người trong các cửa hàng hoặc địa điểm có du khách. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị di động để nhận dạng và đếm số người cũng như phần phụ trợ đám mây để cung cấp số liệu thống kê.

Thông tin chi tiết