Phát hiện khẩu trang và đếm số người

Ứng dụng được sử dụng để phát hiện khẩu trang và đếm số người trong các cửa hàng hoặc địa điểm có du khách. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị di động để nhận dạng và đếm số người cũng như phần phụ trợ đám mây để cung cấp số liệu thống kê.

Thông tin chi tiết