Dịch vụ Web & Đám mây

Thế mạnh của chúng tôi là phát triển các ứng dụng full-stack hoặc dành cho doanh nghiệp. Chúng tôi thích các dịch vụ vi mô (micro services) mà chúng tôi triển khai trong các cụm có độ sẵn sàng cao được côngtenơ hóa (Docker / Kubernetes). Trên nền tảng đám mây (AWS, Azure, GCP) hoặc tại chỗ. Chúng tôi cung cấp giao diện người dùng web đáp ứng theo hướng dẫn phong cách của bạn.

DevOps & Cơ sở hạ tầng

Bạn muốn phát triển, thử nghiệm và chạy các ứng dụng của mình hoàn toàn trên đám mây? Bạn cũng muốn di dời hệ thống sản xuất của mình? Chỉ trả những gì bạn thực sự cần, sử dụng linh hoạt các dịch vụ CNTT với những nhu cầu đang thay đổi và vận hành các hoạt động toàn cầu của bạn? Chúng tôi có thể tạo và vận hành cơ sở hạ tầng cho bạn trên AWS, Azure hoặc GCP.

Ứng dụng kinh doanh

Chúng tôi có thể phát triển các ứng dụng kinh doanh phức tạp bao gồm hàng chục hoặc hàng trăm dịch vụ bao gồm cơ sở dữ liệu xử lý hàng triệu bản ghi mỗi ngày, cung cấp khả năng cân bằng tải và chế độ dự phòng. Các đội ngũ phát triển của chúng tôi kết hợp tất cả các kỹ năng cần thiết để làm việc với năng suất và chất lượng cao.

Rapid Protoyping

Bạn có một ý tưởng kinh doanh mới và đang tìm kiếm nhà đầu tư? Chúng tôi giúp bạn đưa ra hình dạng và hình thức cho ý tưởng của bạn. Chúng tôi tạo các khung sườn, mô hình và nguyên mẫu đầu tiên cho các bài thuyết trình thú vị.

Chuẩn bị dữ liệu đào tạo AI

Để đào tạo trí tuệ nhân tạo, bạn cần dữ liệu đào tạo đủ về số lượng và chất lượng. Chúng tôi chuyên về xử lý hình ảnh và video và chúng tôi có thể giúp bạn thu thập, chú thích và cấu trúc tập hợp dữ liệu.

Phân tích video AI

Bạn không nhìn thấy bằng mắt, bạn thấy bằng bộ não của mình. Tương tự, máy ảnh chỉ cung cấp dữ liệu nhưng không có thông tin. Với chuyên môn của chúng tôi về phân tích video và đặc biệt là học sâu, chúng tôi có thể tạo ra thông tin từ dữ liệu.