Chỉ có đào tạo chuyên sâu mới dẫn đến sự hoàn hảo ở con người, điều này cũng không khác gì với mạng thần kinh nhân tạo. Với các nhiệm vụ chuẩn để nhận diện và xác định các đối tượng, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các bộ dữ liệu miễn phí hoặc các bộ dữ liệu cần có giấy phép. Nhưng khi nói đến các yêu cầu cụ thể hơn thì chỉ có những bộ dữ liệu nhỏ hoặc đắt tiền. Sau đó, bạn phải đầu tư nhiều công sức để tạo ra các bộ dữ liệu đào tạo đủ lớn và tốt. Chúng tôi có thể đảm nhận nhiệm vụ này cho bạn một cách rất hiệu quả về chi phí và đặc biệt, giúp các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo của bạn giảm bớt gánh nặng.

Nếu bạn muốn xem chúng tôi đã làm việc như thế nào để chuẩn bị dữ liệu đào tạo cho ANPR thì hãy xem video này.