Chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng kinh doanh phức tạp. Phân tích rõ ràng các quy trình kinh doanh và kiến thức sâu rộng về kiến trúc phần mềm rất hữu ích khi thiết kế. Việc chia thành các dịch vụ được xác định rõ ràng về mặt chức năng và việc sử dụng phương thức nhắn tin không đồng bộ làm đơn giản việc phát triển và bảo trì. Các đội ngũ tích hợp gồm các nhà phát triển front-end và back-end, đảm bảo chất lượng và các kỹ sư DevOps đảm bảo chức năng và chất lượng cao ngay từ đầu.

Các lĩnh vực trọng tâm trước đây là:

  • Xử lý một lượng rất lớn dữ liệu từ các quy trình kinh doanh
  • Cung cấp quy trình công việc có thể cấu hình được
  • Cung cấp cân bằng tải và chế độ dự phòng
  • Xử lý video và hình ảnh