Tạo mẫu nhanh có thể giúp bạn

  • Hình dung ý tưởng kinh doanh của bạn cho các nhà đầu tư tiềm năng
  • Thảo luận các khái niệm cơ bản với các bên liên quan
  • Ước tính tốt hơn nỗ lực của việc triển khai thực tế

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn:

  • Khung sườn, có độ trung thực thấp, nhưng có lợi ích tương tự như một bản phác thảo trên giấy: chúng không đắt và cho phép cải thiện nhanh chóng khái niệm tổng thể.
  • Mô hình, bổ sung thêm phần thiết kế vào xương của khung dây và cung cấp cho nhà đầu tư hoặc khách hàng của bạn ý tưởng tốt hơn nhiều về giao diện sau này của sản phẩm cuối cùng.
  • Nguyên mẫu, đã mô phỏng chức năng ở mức giao diện người dùng mà không cần triển khai thực tế phần phụ trợ. Chúng cho phép bạn đánh giá UX (trải nghiệm người dùng) được nhắm đến.