Nhà sáng lập

Tổng giám đốc

Tôi là một người giải quyết vấn đề. Tôi thích có một kế hoạch nhưng tôi đối phó tốt với những tình huống không chắc chắn hoặc mơ hồ. Tôi lãnh đạo từ phía trước và giao phó nhiệm vụ, hoặc tôi kiểm duyệt các giải pháp giữa các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau.
Tôi cố gắng trở thành một con người có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với bạn bè, với nhân viên và với thế giới mà chúng ta đang sống. Với gần 8 tỷ người trên Trái Đất, chúng ta phải trở nên chu đáo.

Xem chi tiết
Phạm Tiến Đạt

Nhân viên quản lý dự án

Đội ngũ

Phạm Văn Tài

Nhà phát triển back-end

Hưng Lê

Kỹ sư AI

Lợi Nguyễn

Kỹ sư AI

Thiện Nguyễn

Kỹ sư DevOps

Nguyễn Quang Mỹ Hương

Người kiểm thử phần mềm

Trần Thế Khải

Kỹ sư DevOps

Trần Văn Công

Nhà phát triển front-end

Nguyễn Lương Bằng

Nhà phát triển full-stack

Đỗ Võ Ngọc Hiền

Người quản lý dự án

Nguyễn Ngọc Thạch

Nhà phát triển full-stack

Đinh Thị Phương Trâm

Kế toán viên

Hồ Minh Đạt

Nhà phát triển back-end

Hoàng Thị Ngọc Trâm

Nhà thiết kế đồ họa

Nguyễn Anh Nhã

Nhà phát triển full-stack

Cao Minh Yến Nhi

Kế toán trưởng

Lê Phan Thiện Chí

Lập trình viên lãnh đạo